Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"EGA Spółka z o.o." SK realizuje projekt  Udział "EGA spółka z o.o."  spółka komandytowa w międzynarodowych targach w latach 2018/2019 (RPO WP 2007-2013, Działanie1.1, Poddziałanie 1.1.2); w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W dniach 6-9 listopad 2018 roku nasza firma brała udział w międzynarodowych targach branży narzędziowej i elektronarzedziowej MITEX w Moskwie.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej na rynku rosyjskim poprzez nawiązanie nowych kontaktów handlowych, promocję marek własnych oraz zwiększenie wartości sprzedaży.

  • Okres realizacji projektu: 13.09.2018 – 30.06.2019 r.
  • Wartość projektu: 77.301,34 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 34.079,47 PLN