Zgłoszenie reklamacyjne


Dane klienta

Pole wymagane dla klienta firmowego.
Pole wymagane dla klienta firmowego.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Wymagany poprawny adres e-mail.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Ogólny opis (pole nie jest wymagane). W dalszej części formularza należy wpisać szczegółowy opis reklamowanego produktu (produktów).

Informacje o produktach

Jeśli produkt nie zostanie znaleziony, możesz wprowadzić dane produktu poniżej.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Numer faktury lub paragonu.
Pole wymagane.
Wymagana karta gwarancyjna w przypadku narzędzi spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych.
Opis wady produktu
Pole wymagane.

Załączniki

Załączenie zdjęć znacznie przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

  • Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest firma EGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej: "Administrator"),
  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji/serwisowania urządzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: "RODO") tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (reklamacja) lub niezbędności wykonania umowy (serwis). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu reklamacji/serwisu,
  • Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji/serwisu oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia,
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie,
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: reklamacje@ega.com.pl,
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
Zgoda wymagana w celu zgłoszenia reklamacji